Aydın Dölek

Vergi Uyuşmazlıkları & Dava Hizmetleri

Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada "düzeltme" yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
  • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
  • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
  • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
  • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyanı (Kaybı), K.D.V. – K.D.V. İadesi, Gümrük Cezaları

Mail Gönder