Aydın Dölek

Sermaye Piyasaları & Menkul Kıymetler Hukuku

Sermaye piyasaları; 6332 Sayılı SPK’ca düzenlenmiş tahvil, hisse senedi ve benzeri orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin tasarruf sahiplerinden girişimcilere naklinin gerçekleştiği piyasalardır. Sermaye piyasasında menkul kıymet edinen mutasarrıflar aynı zamanda onu alan şirketin risklerini de üstlenirler.

Bu aşamada meydana gelebilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, piyasa istikrarı ve tasarruf sahiplerinin güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda sermaye piyasası enstrümanlarının uluslararası piyasalarla entegrasyonunun sağlanması (yada entegrasyonu), birincil ve ikincil halka arzlar, halka açık anonim şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımları, halka arz projeleri, pay sahiplerinin hukuki menfaatlerinin korunup, uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerimize profesyonel destek sağlamaktayız.

  • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların her nevi sözleşmelerinin oluşturulması,
  • Menkul kıymetler şirketlerinin ve yatırımcıların bu alanda karşılaştıkları hukuki ihtilafların giderilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
  • Türkiye’de kurulu menkul kıymetler şirketlerinin mevzuata uyumlu olup olmadıklarının hukuki bakımdan denetlenmesi,
  • Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve diğer kurumlarca yapılacak denetimler ve incelemeler hususunda müvekkili bilgilendirerek önleyici tedbirler alınmasının sağlanması,
  • Müvekkilleri düzenleyici otoriteler ve Türkiye Aracı Kurumlar Birliği gibi kuruluşlar ile bir araya getirecek toplantılar organize edilmesi,
  • Hukuki durum tespit raporlarının hazırlanması,
  • SPK’dan hisse devirleri hususunda gerekli izinlerin alınması ve
  • SPK’ya gerekli lisans başvurularında bulunulması

Mail Gönder