Aydın Dölek

Sağlık & Malpraktis Hukuku

Günümüzde sağlık hususunda maalesef istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda
bireylerin ya da şirketlerin kanuni haklarından faydalanmaları ya da oluşabilecek hukuki sorunlarında profesyonel avukatlık desteğine
ihtiyaçları olabilir.
Sağlık Hukuku; tıp ve hukuk bilimlerinin karması olarak nitelendirilebilir. Sağlık hukukunda en önemli husus sağlık görevlilerinin, personelin,
hasta ve hekimlerin hukuksal olarak bilinçlendirilmesi ve tüm bireylerin sahip oldukları hakların korunduğundan emin olunmasıdır. Sağlık
hukuku bu noktada bir insanın en temel hakkı olan yaşama hakkıyla ilişkilidir. Bireylerin kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri için
öncelikle sağlıklı olmaları elzemdir. Bu sebeple de sağlık hukuku günümüzde en çok önem arz eden hukuk alanlarının başında
gelmektedir. Tıp hukuku da bu noktada sağlık hukuku içerisinde yer alarak oldukça büyük bir alana sahiptir.
Sağlık hukuku davaları ve hukuksal durumlarında kişilerin başvurdukları avukatlara halk dilinde sağlık hukuku avukatı olarak bir betimleme
getirilmiştir. Sağlık hukuku avukatları bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hukuku desteğini sunmakta ve kendilerine bu alanda yardımcı
olmaktadırlar.

  • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi
  • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Malpraktis davalarında hekimin tazminat sorumluluğu
  • Malpraktis davalarında hekimin cezai sorumluluğu
  • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız.

Mail Gönder