Aydın Dölek

Özelleştirme Hizmetleri

Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona kadar bütün aşamaları ile titizlikle çalışmayı gerektiren ve hukuki olarak teknik desteğe muhtaç bir alandır. Gerek yerli yabancı özel kuruluşlar gerekse de kamu kuruluşları özelleştirme aşamasında ciddi hukuki sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca, özelleştirme aşaması bittikten sonra özelleştirmenin etkileri birkaç yıl daha devam etmektedir.

Özellikle rekabet hukuku açısından özelleşme gerçekleştikten sonra danışmanlığın bu minvalde devam etmesi ve şirketin piyasaya tam olarak uygunluğunun sağlanması önemlidir. Büromuz bütün aşamaları ile özelleştirme hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Avukatlık Büromuzun özelleştirme hazırlık, uygulama ve sonuç aşamalarında ve özelleştirme sonrasında verdiği hizmetler
  • Hazırlık aşamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özeleştirme kapsamına alınan kuruluşun ve içinde bulunduğu sektörün tabi olduğu yasal mevzuat hakkında hukuki görüş sunulması
  • Uygulanacak özelleştirme yöntemi hakkında detaylı hukuki bilgi ve görüş sunulması
  • Şu ana kadar gerçekleştirilen benzer özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan hukuki sorunlar hakkında genel bilgi ve görüş sunulması
  • İhale sürecinde uyulması gereken hukuki prosedürün detaylı olarak belirlenmesi ve ihale süreci hakkında görüş ve öneri sunulması
  • İhale dokümanının hukuki açıdan incelenmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına yönelik hukuki danışmanlık verilmesi
  • İhalenin sonuçlandırılmasından sonraki safhada Rekabet Kurumu, EPDK, SPK vb. bağımsız idari otoritelerden izin alınmasına yönelik hazırlığın yapılması ve buna ilişkin davaların takibinin yapılması
  • Özelleştirme uygulamaları sonucu ortaya çıkabilecek rekabet/istihdam vb. sorunlarının çözümüne yönelik hukuki danışmanlık
  • Özelleştirme ihalelerine ilgi duyan yabancı yatırımcılara her türlü hukuki desteğin sağlanması
  • Hazırlık aşamasından ihalenin sonuçlanmasına kadar her türlü ihale işleminin takibi ve sonuçlandırılması

Mail Gönder