Aydın Dölek

Miras Hukuku

Ölüm sonrası murisin malvarlığının (tereke) mirasçılar arasında en adil şekilde ve sorunsuz
olarak paylaştırılması konusu ülkemizde maalesef çoğu zaman ihmal edilen ancak aslında
önem verilmesi gereken bir konudur.
Malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapılmaması, vasiyetname
düzenlenmemesi, medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, veraset ve
intikal vergileri, vefat etmiş murisler, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep
sorunları gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet
vermektedir.

  • Mirasın Reddi
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
  • Tereke Davaları
  • Mirasçılık Belgesinin Alınması
  • Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları
  • Mirastan Feragat Davaları
  • Miras Sözleşmeleri
  • Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları
  • Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine

Mail Gönder