Aydın Dölek

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk bürosu, müvekkillerine işçi ve işveren ilişkisinin her aşamasında eksiksiz ve kişiye özel danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk bürosunun avukatları, müvekkillerimize iş hukuku alanında alacakları kararlar açısından yalnızca günlük danışmanlık hizmeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli projeler açısından da danışmanlık yapmakta ve iş hukukundan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin risklerin bertaraf edilmesinde yardımcı olmaktadır.

Hukuk bürosu, ticari ve sınai sektörlerde her çeşit alanda faaliyet gösteren müvekkili şirketlere danışmanlık hizmeti sunma fırsatına sahip olmuştur. Hukuk bürosu, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerini iş hukukuna ilişkin tüm konularda temsil etmektedir.

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmelerde değişiklik yapılması
 • Vergilendirme, yan yardımlar, emeklilik, izinler
 • İşçi sendikaları ile ilişkiler
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik;
 • Çalışma saatleri
 • İşçilerin özel hayatı
 • Gizli verilerin korunması
 • Ayrımcılık
 • Taşeron firmadan hizmet alımı
 • Yeniden yapılandırma ve işten çıkarma
 • Toplu ve bireysel işten çıkarma;
 • İşe iade
 • Ticari İşletme devri, birleşme vs. işlemlerde iş sözleşmelerinin devri;
 • İstifa

Mail Gönder