Aydın Dölek

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Gelişen ekonomik sistem ile paralel olarak ortaya çıkan sektörel çeşitlilik, küreselleşen dünya ve liberal ekonominin gelişimi ile birlikte dünya genelinde devlet sermayesinin ekonomik sahadan hızla çekilmesine yol açarken, özellikle yakın tarihteki gümrük, banka ya da borsa alanındaki sektörel bazlı krizler, devlet ve diğer kamu idareleri açısından özel sektörün ekonomik sahadaki faaliyetlerinin denetimi için daha sıkı bir idari mekanizmanın işletilmesi gereğini doğurmuştur.

Bu çerçevede hukuk büromuz, herhangi bir ekonomik faaliyete başlanması sürecinde İdari Ceza Hukuku açısından gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi, İdarece uygulanan vergi, gümrük, spor, bankacılık, sigortacılık vb. alanlardaki idari para cezalarına ya da diğer idari yaptırımlara karşı idari ya da adli başvuruların yapılması, İdari para cezalarına yönelik hukuki başvuruların takibi ve sonuçlandırılması konularında yetkin hukukçu kadrosu ve alanında uzman danışmanlarla, en etkin hukuki çözümleri sunmaktadır.

 • Vergi (Vergi İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Gümrük (Gümrük İdarelerince uygulanan idari cezalar)
 • Bankacılık (BDDK ve TMSF tarafından uygulanan idari cezalar) Sigortacılık (SDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sermaye Piyasası (SPK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Enerji ve Madencilik (EPDK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Spor Faaliyetleri (TFF, TBF, TVF ve diğer kurumlar tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Sosyal Güvenlik (SGK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları (KTVKK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Kamu İhaleleri (KİK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Radyo Televizyon Uygulaması (RTÜK tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Telekomünikasyon Uygulaması (TİDB tarafından uygulanan idari cezalar)
 • Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarca Uygulanan İdari Cezalar

Mail Gönder