Aydın Dölek

Gayrimenkul & Kira Hukuku

Avukatlık Büromuz, Gayrimenkul ve Kira Hukuku alanında bilhassa kamu [hazine/belediye] ve vakıf arazilerinin proje odaklı geliştirilmesi [satış/kiralama vb.] alanında hem kamu otoritelerine hem de proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir.

Ayrıca bugüne kadar alışveriş merkezi, otel, hastane ve diğer geniş çaplı ve çok amaçlı gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

 • Kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıkları, tahliye davaları, kira bedeli tespit davaları
 • Tapu kaydı iptali, düzeltilmesi ve tescili davaları
 • İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Kamulaştırma davaları
 • Müdahalenin men’i davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi
 • Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Tescil ve istihkak davaları
 • Gayrimenkule ve kira sözleşmeleri
 • İpotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi

Mail Gönder