Aydın Dölek

Birleşme & Devralmalar

Büromuz birleşme ve devralma gibi birçok hukuk dalında hizmet vermektedir.Şirket birleşmelerinden, sermaye artırımına ve şirket tasfiyelerine kadar tüm süreçlerde, Hukuk Bürosu müvekkil şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmakta, ticari uyuşmazlıklarda davaların takibinden sulh yoluyla sona erdirilmesine kadar gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.

A S Hukuk bürosu şirketler hukuku, birleşme ve devralma konularında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptirler. Hukuk büromuz KOBİ’lere, halka açık şirketlere, uluslararası grup şirketlerine, sigorta sektöründeki şirketlere ve diğer tüm ticari şirketlere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) hukuki hizmet sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın tüm birleşmeler ve devralmalar konusunda danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

 • Kurulacak olan şirkete en uygun şirket nevinin belirlenmesi
 • Şirket kuruluşu
 • Şirketlerin günlük işlerinin hukuki takibi
 • Ticari işletme devri, Hisse devri ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Hisse Senetleri ve Menkul kıymetlerin çıkarılması
 • Ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların halli.
 • Hukuki Denetim (due diligence)
 • Hisse satın alım satım işlemleri ve Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ticari İşletme ve Malvarlığı Devirleri
 • İdari Ruhsat ve İzinlerin temin edilmesi;
 • Ortak Girişim Şirketlerinin Kurulması (Joint-venture)
 • Şirketin Malvarlığına ve Borçlarına ilişkin Teminatların müzakere edilmesi ve Teminat Sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Şirket Yöneticilerinin Sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve düzenlenmesi
 • Şirketlerin yurt dışındaki şirketler ile hukuki ilişkilerinde danışmalık

Mail Gönder