Aydın Dölek

Aile , Boşanma ve Evlat Edinme Hukuku

Boşanma, eşler arasındaki nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Gizlilik ile müvekkillerimizin hassas addettikleri hususlara saygı ve mutlak ihtimam ekibimizin başlıca prensipleridir.

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde, konusunda uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, gerek arabuluculuk vb. alternatif çözüm yöntemlerine başvurarak gerekse mahkemeler nezdinde sergilemekte olduğu üstün performans ile mutlak başarı elde etmektedir. A S Hukuk tarafından aile hukuku alanında sunulan hizmetler genel olarak şöyledir:

  • İdari başvuru ve itirazların yapılması, başvuru sürecinin tüm aşamalarının takibi,
  • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü.
  • Boşanma ve aile hukukundan doğan davalarının takibi ile boşanma süreçlerinin baştan sona yönetilmesi,
  • Eşler arası mal tasfiyesi davaları,
  • Soy bağı davaları,
  • Evlat edinme ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü,
  • Mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması ve evlilik öncesi eşler arasında alınabilecek sair tedbirler konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri.

Mail Gönder