Aydın Dölek

Görevimizi yaparken “kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı”

~ Molierac ~

Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölcüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (baglı kılmak) kelimesinden türetilmistir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘baglı tutulmasını’ ifade eder.

~ Thomas Aquinas ~

Kurumsal

AD Hukuk Bürosu yılında Av.Nasıf Aydın Dölek tarafından kurulmuştur. AD Hukuk bürosu hukukun üstünlüğünü, evrensel hukuk ilkelerini benimseyerek hukuki konularda danışmanlık yapan ve müvekkilleri ile son derece şeffaf ve etkili iletişimi ilke edinmiştir. 

Kuruluşundan bu yana hizmet verdiği çalışma alanlarında oldukça tecrübe kazanan ve her geçen gün daha geniş bir çerçevede hukuksal hizmet veren AD Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla, çalışma alanlarında departmanlara ayrılarak müvekkillerine profesyonel çözümler sunmaktadır.

İş anlayışımız,  mecrasında, doğru ve uygun vasıtalarla sunulan her  fikir mutlaka taraftarını oluşturur. Bu anlayışla kurgulanan her davanın kazanılması tesadüf değildir. Disiplin, etkin takip ve uygun vasıtaların kullanımı amacın gerçekleştirilmesinde, amaç kadar değerli olduğu…

Sağlık & Malpraktis Hukuku

Sağlık & Malpraktis Hukuku Günümüzde sağlık hususunda maalesef istenmeyen durumlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlardabireylerin ya da şirketlerin kanuni haklarından faydalanmaları

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Siyasi bir birlik olma amacı taşımakla birlikte bu konuda güçlük çeken ve günümüzde kısmen ekonomik bir topluluk olarak

Özelleştirme Hizmetleri

Özelleştirme Hizmetleri Özelleştirme, son zamanlarda ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki bir yapı olarak uzunca bir zamandır gündemde tutulmuştur. Özelleştirme, başlangıçtan sona

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe

Birleşme & Devralmalar

Birleşme & Devralmalar Büromuz birleşme ve devralma gibi birçok hukuk dalında hizmet vermektedir.Şirket birleşmelerinden, sermaye artırımına ve şirket tasfiyelerine kadar

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine

İdare Hukuku

İdare Hukuku İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile aralarındaki ilişki hakkında hizmet sunmakta ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi

İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku İnşaat sektöründe, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza hukukunun genel bir anlatımla konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel çıkarları koruma gereği, devleti

Miras Hukuku

Miras Hukuku Ölüm sonrası murisin malvarlığının (tereke) mirasçılar arasında en adil şekilde ve sorunsuzolarak paylaştırılması konusu ülkemizde maalesef çoğu zaman

Aile, Boşanma ve Evlat

Aile , Boşanma ve Evlat Edinme Hukuku Boşanma, eşler arasındaki nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması,

A&D Avukatlık Bürosu

Bu internet sitesi ve sitede bulunan her türlü bilgi, materyal ve sair içerik, Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile; reklam yasağı başta olmak üzere; Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatlık Meslek Kuralları gözetilerek sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde, reklam ve sair ticari amaç taşımamaktadır.